İdyopatik Generalize Epilepsi (IGE)'ye Yatkınlık Oluşturan Gen Bölgelerinin Araştırılması

Kodu: 
05B104D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı