Heterohalkasal İmidler Üzerinde Sentez, NMR ve Likit Kromatografi Çalışmaları

Kodu: 
07B503
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı