Hanehalkı Varlık ve Borç Stokları: Türkiye'de Tüketici Finansal Tercihleri Üzerine Anket Çalışması

Kodu: 
106K313
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı