HALET ÇAMBEL VE NAİL ÇAKIRHAN ARKEOLOJİ, GELENEKSEL MİMARLIK VE TARİH UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (2014)

Merkezin amaçları a) Üniversite bünyesinde arkeoloji, geleneksel mimarlık ve tarih konularındaki akademik birikimi uluslararası bir ortama taşıyarak geliştirmek. b) Üniversiteye bağışlanmış olan tarihi Halet Çambel Yalısı’nı ve Bahçesini barındırdığı arşivlerle birlikte araştırma ve ziyarete açmak. c) Arkeoloji, mimarlık tarihi ve tarih konularında Üniversitede verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; diğer üniversitelerle bu konularda ortak çalışma ve araştırmaları geliştirmek. Merkezin faaliyet alanları a) Çambel Yalısında bulunan tarihi arşivlerin incelenmesini ve araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası akademik konferans, çalıştay ve yayınlar aracılığı ile bilim dünyasına sunulmasını sağlamak. b) Çambel Yalısı, Bahçesi ve buradaki tarihî arşivlerin ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma kurumlarına ve araştırmacılara açılmasını sağlamak. c) Düzenlenecek uluslararası konferanslar, konuşma dizileri ve bunların yayınlanması ile arkeoloji, geleneksel mimarlık ve tarih konularındaki araştırmaları desteklemek. ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. d) Arkeoloji, geleneksel mimarlık ve kültürel miras konularında uygulamalı eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmek ve bu çalışmaların yayınlanmasını desteklemek. e) Kültürel ve mimarî mirası belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaları desteklemek ve geliştirmek. f) Arkeoloji, geleneksel mimarlık, mimarlık tarihi, sanat tarihi, tarih ve kültürel miras çalışmaları konularında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek, bu amaçla; Türkiye’de ve diğer ülkelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin bilimsel alışveriş ve hareketliliğine katkıda bulunmak.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Aslı Özyar
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampus, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
ozyar@bogazici.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 69 58
Merkez Faaliyet Raporu: