GPS Bazlı Otobüs Verilerinden Trafik Ağ Analizi

Kodu: 
16A04P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı