Göç ve Kültürel Etkileşim: Türkiye Cumhuriyeti ve “Haymatlos“ Alman Bilim Adamları ve Sanatçılarının Ulusal Ve Küresel Bilim ve Sanat Dünyasına Katkıları. Cumhuriyet Döneminde Atatürk'ün Girişimi İle Türkiye'ye Göç Eden Alman Bilim Adamları ve Sanatçılar

Kodu: 
06B901
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı