Geniş Sözcük Dağarcıklı Sürekli Konuşma Tanıma Sistemleri için Morfotaktik Tabanlı İstatistiki Dil Modelleme

Kodu: 
06A102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı