Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının Getirilerinin ve Sıcak Para Hareketlerinin Koentegrasyon, Uç Değer Teorisi ve Yapay Sinir Ağları Metodolojileri ile Analiz

Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı