Fenaçil Amonyum Tuzu Bazlı Fotobaşlatıcılar Varlığında Polimetilmetakrilat-Kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Kodu: 
06HB503
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı