F8 Geninin Kodlayıcı Bölgelerinde Mutasyon Taşımayan Hemofili A Hastalarında F8 Promotor Bölgesi ve mRNA'sının İncelenmesi

Kodu: 
06HB102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı