Evsel Kullanım Suyunun Fiyatlandırılması: Contingent Valuation Yöntemiyle Ödeme İstekliliğinin Tespit Edilmesi

Kodu: 
00C102D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı