Etmen Tabanlı Anlamlı Web Servisleri: Güvenilir Taraf Seçimi, Birlikte İşlem ve Kompozisyon

Kodu: 
105E073
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı