Elektromanyetik Dalgaların Canlı Hücre Üzerine Etkilerinin Parkinson Hastalığı Modelinde Hücre Kültürü Kullanılarak Araştırılması

Kodu: 
06B102D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı