Effects of Customer Relationship Management Applications on Company Profitability and New Product/Service Design/Müşteri İlişkileri Uygulamalarının Karlılık ve Yeni Ürün Geliştirme Üzerindeki Etkileri

Kodu: 
05HC202
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı