Drinfeld Modüler Eğriler, Varyeteler ve Uygulamaları

Kodu: 
112T233
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı