Dominant Geçişli Parkinson Hastalığı Taşıyan Bir Türk Ailede Alfa-Sinüklein Geninde Mutasyon ve Haplotip Belirlenmsei

Kodu: 
08HB101D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı