Destekli Metal Katalizörlerinde Aktif Metal Kristal Yapısı ve Aktif Metaller Arasında Alaşım Oluşumunun Katalizör Performansına Etkileri

Kodu: 
01S0106
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı