Değişken Genlikli Karmaşık Yükler Altında Çatlak İlerlemesi ve Yapısal Bütünlük Değerlendirilmesinde Kullanılacak Model Geliştirilmesi

Kodu: 
03K120250
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı