CMT Hastalarında GJB1 Geni Promotör Bölgelerinde Nokta Mutasyonlarının Gen Anlatımına Etkisinin Araştırılması

Kodu: 
16B01P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı