Carausıus Morosus'da Allatostatin Reseptörünün Klonlanması

Kodu: 
02B0107
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı