Çalışma Belleği ve Metin Yerelleştirmesi Arasındaki İlişkinin Yabancı Dil Metninin Bilişsel İşlem ve Okuma Algılama Süreçlerinden Geçirilmesindeki Rolü

Kodu: 
07D602
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı