Botulinum Toksinin Kas Mekaniğine Etkilerinin Tüm Bir Kas Kompartımanı Düzeyinde Sonlu Elemanlar Analizleriyle İncelenmesi

Kodu: 
7505D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı