Biyomedikal Uygulamalar için Fotopolimerleştirilebilir Makromerlerden Elde Edilecek Yeni Poli(B-Amino Ester)lerin Sentezleri

Kodu: 
114Z926
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı