Bilgisayarlı Çoklu Ortamda Hazırlanmış Dijital Hikaye Kitapları ve Diğer Öğretim Malzemelerinin Okulöncesi Çağdaki Çocukların Yabancı Dil Edinimine Potansiyel Katkısı

Kodu: 
6386P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı