Bilgisayar Ortamında Okuma Esnasında Açıklayıcı Not Kullanımı ve İşler Bellek Kapasitesinin Okuduğunu Hatırlama, Kelime Öğrenme ve Bilişsel Yük Algısına Etkileri

Kodu: 
15D06D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı