Biçimbilimsel Tabanlı Dil Modeli ile Türkçe Konuşma Tanıma Sistemi

Kodu: 
08M103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı