ASC Geninin DNA Hasarı Tetikli Hücre Ölüm Mekanizmalarındaki Öneminin Araştırılmasına Yönelik Lentiviral Vektörlerin ve Hücre Dizilerinin Sağlanması

Kodu: 
06B106
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı