Antimikrobiyal Peptit LL-37nin Memeli Hücrelerine siRNA Transfeksiyonunda Verimliliğinin ve Gen Anlatımını Baskılamasındakini Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Kodu: 
09B104P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı