Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalığında Hücre-Hücre ve Protein-Protein İlişkilerinin Karma Hücre Kültürü ve Transgenik Drozofila Melanogaster Modelleriyle Araştırılması

Kodu: 
108T179
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı