Altın-Grafen Yüzeylerinde Osteoblast Hücrelerinin Tutunma Kalitesinin Empedans Spektroskopisi Yöntemi ile Gözlemlenmesi

Kodu: 
15XD1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı