Aksiyel Kiral Tiyohidantoinler Üzerinde Sentez, NMR ve Likit Kromatografi Çalışmaları

Kodu: 
09B505P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı