Aksiyel Kiral N-(o-aril)-2-o-Arilimino-Tiyozolidin-4-on Türevleri Üzerinde Sentez, NMR ve Likit Kromatografi Çalışmaları

Kodu: 
09B506D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı