Akrylic Asit Ester Dimer'lerinin Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) Yöntemi İle Halkali Polymerizasyonu

Kodu: 
04HB0505
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı