Ağ Yapılarının Tensör Ayrıştırma ile İstatistiksel Modellenmesi

Kodu: 
5723P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı