Adadan E, Model-tabanlı öğrenme ortamının kimya öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramını ve bilimsel modellerin doğasını anlamaları üzerine etkisinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 10 Dergisi, 33, 2, 400-425, 2014

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2014
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: