2-Arilimino-3- (o-aril) -thiazolidin-4-on Bileşikleri Üzerinde Sentez, NMR ve Likit Kromatografi Çalışmaları

Kodu: 
05B501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı