1990 Sonrası İstanbulda Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Tabakalaşma

Kodu: 
106K336
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı