Yerel Zemin Koşullarının Deprem Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Düşey Kayıt Ağı Verileri ile İncelenmesi ve Modellenmesi

Kodu: 
6051P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı