Yeraltı Yapılarının Elastisite Tensörünün Sismik Veriler ile Hesaplanması

Kodu: 
6030P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı