Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Yamanaka, H., Chimoto, K., Ozel, O., Ozmen, O., Arslan, S., Yalçınkaya, E., Tun, M., Pekkan, E., Tsuno, S., Kaplan, O., Miyake, H., Tanırcan, G., Takai, N., Ateş, E., Tekin, K., Sezen, A., Ozturk, T., Alkan, M., Nurlu, M., Citak, S., Karagoz, O., Hatayama, K., Ohori, M., Mirzaoglu, M., Sipahi, O., Morita, M., Sasano, S., and Fujita, Y., “Microtremor Explorarions for Shallow S-Wave Velocity Profiles at Strong Motion Stations in Turkey” The 17th World Conference on Earthquake Engineering, 2021.

Türkçe

Tanırcan G., Miyake H., Özel O., Yamanaka H., Chimoto K., Tsuno S., Takai N., Kaplan, O., “Strong Ground Motion Simulation of the 1956 (Mw6.5) Eskişehir, Turkey Earthquake”, The 17th World Conference on Earthquake Engineering, 2021.

Türkçe

Rossetto, T., Çaktı, E., Kalaycıoğlu, S., D'Ayala, D., Menteşe, E.Y., Hope, M., Stewart, I., Hancilar, U., Safak, E., Byun, J.E., “The Interplay of Multiple Hazards and Urban Development: The Context of Istanbul”, Virtual Prep Workshop, Keynote Lecture, 2021.

Türkçe

Özdemir, A., Doğan, U., Jara, J., Çakır, Z., Jolivet, R., Ergintav, S., “Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmenti üzerindeki gerinim değişimlerinin GNSS ölçümleriyle belirlenmesi”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 24. Çalıştayı, İstanbul, 2021.

Türkçe

Özarpacı, S., Doğan, U., Ergintav, S., Çakır, Z., Zabcı, C., Özdemir, A., Erkoç, M.H., Ayruk, E.T., Farımaz, İ., “24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Elazığ Depremi öncesi Hazar Gölü - Palu segmentinde (Doğu Anadolu Fayı) görülen krip hareketinin durumu”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 24. Çalıştayı, İstanbul, 2021.

Türkçe

Sayfalar