Spesifik Rumen Bakteriler ve Hidroliz Enzimleri Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması

Kodu: 
113Y451
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı