Removal and Discharge of Microplastics from Wastewater Treatment Plants in Istanbul

Proje Özeti: 

Bu çalışmada İstanbul’da mevcut atıksu arıtma tesislerindeki atıksu ve çamurlarda bulunan mikroplastiklerin tespiti için uygulanması muhtemel numune toplama ve analiz yöntemlerini incelenecek ve uygun metotlar seçilecektir. Bu yöntemlerin seçilmesiyle, atıksuda bulunan mikroplastiklerin giderimi ve nihai deşarjları ölçülecektir.

Kodu: 
19Y00P7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte