Petrokimya Endüstrisi Atıksu Çamurlarının Ultrases ile Desteklenmiş Kimyasal Metotlar Aracılığı ile Ön Arıtımı

Proje Özeti: 

Bu çalışma, petrokimyasal atıksu çamurunun ultrases ve katyon bağlayıcı ajanları (CBA) kullanılarak tekli ve hibrit uygulamaları neticesinde parçalanması için alternatif ön arıtma yöntemleri önermeyi amaçlamaktadır. Yaygın olarak kullanılan sitrik asidin yerini alacak alternatif CBA'lar, damıtılmış beyaz sirke ve tartarik asit, kimyasal-ultrason işlemlerinde incelenecektir.

Kodu: 
22Y00P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı