Marmara Bölgesi’nde İntersismik Dönem Kilitlenmesinin ve Büyük Deprem Potansiyelinin Araştırılması

Proje Özeti: 

Son çalışmalar, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Bölgesi’ndeki uzantısı olan Ana Marmara Fayı’nda gerinim birikiminin heterojen olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, Ana Marmara Fayı üzerindeki kilitlenme derinliğini anlamak amacıyla 3- boyutlu sonlu elemanlar yöntemiyle modelleme yapılacaktır.

Kodu: 
19TP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı