KRDAE Sismik Ağında Gürültü Kaynaklarının Zamansal ve Mekansal Dağılımlarının Araştırılması

Proje Özeti: 

KRDAE Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin işletmekte olduğu 127 adet geniş-bantlı sismometrenin düşey bileşen kayıtları değerlendirilerek, sismik gürültü seviyeleri belirlenecek ve istasyonların çalışma verimliliği incelenecektir. Bu değerlendirmeler yapılırken gürültü analizi için kullanılan PQLX programının yanısıra yerli yazılım geliştirilerek avantajları ve dezevantajları tartışılacaktır.

Kodu: 
19TP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı