An Investigation of Abundance, Distribution, and Vertical Transport of Microplastics in Rivers

Proje Özeti: 

Bu çalışma Ergene Nehri’nin Çorlu ve Ergene kollarındaki mikroplastik oluşumunu, mekânsal dağılımını ve dikey taşınımını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla su yüzeyi, su kolonu ve sedimentten örnekler toplanacak ve analizler Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) spektroskopisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, su kolonundaki çökme ve resüspansiyonunu belirlemek amacıyla, mikroplastiklerin yoğunluğa ve parçacık boyutuna bağlı olarak dikey taşınımı modellenecektir. Son olarak, iki nehir kolu (Çorlu ve Ergene) ve Ergene Nehri arasındaki mikroplastik taşınımı kütle dengesi ve hidrodinamik denklemleri kullanılarak tanımlanacaktır. Önerilen araştırma konusu mikroplastiklerin nehirlerdeki varlığının belirlenmesi, oluşumu ve taşınımı üzerine Türkiye’de yürütülen ilk çalışma olacaktır.

Kodu: 
18Y00D6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı