Organik Solvent İçeren Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Arıtımının Sistem Dinamiği ile Olan Etkileşiminin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi

Kodu: 
106Y241
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı