Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Batı Kesiminin Lokal Kayma Dalgası Analizi ile Kabuk Anizotropisinin Bulunması

Kodu: 
14TP6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı