İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB)

Kodu: 
TR10/15/YNK/0062
Fon: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı