İkincil Arıtma Çıkış Suyundaki Mikrokirleticilerin Biyodegradasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Kodu: 
17Y00P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı